Kỹ thuật trồng trọt

Quy trình trồng và chăm sóc bạc hà 

Quy trình trồng và chăm sóc bạc hà 

Quy trình trồng và chăm sóc bạc hà    Tên khác: Bạc hà nam – Nhân đơn thảo (TQ) Tên khoa học: Mentha arvensis L. Họ: Hoa môi (Lamiaceae ) 1. Mô tả cây:  - Cỏ thân mềm hình vuông, mọc đứng hay mọc bò. Khi phân...

24/07/2019 0