Phòng trừ sâu bệnh

Bệnh chổi rồng hại nhãn và cách phòng trị

Bệnh chổi rồng hại nhãn và cách phòng trị

Bệnh “chổi rồng” còn gọi là bệnh “chùn ngọn”, “xù ngọn”, “đầu lân”… xuất hiện từ năm 2003), gây hại rải rác ở Đông Nam bộ. Tuy nhiên thời gian gần đây ở ĐBSCL, bệnh lây lan trên diện rộng nhất là...

21/02/2022 0
BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN NGÔ ( BẮP )

BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN NGÔ ( BẮP )

QUẢN LÝ BỆNH HẠI NGÔ (BẮP) 1. Bệnh đốm lá lớn (Helminthosporium turcicum) 1.1. Điều kiện phát sinh, phát triển  Bệnh phát sinh từ khi cây có 7-8 lá. Bệnh thích hợp với điều kiện ẩm ướt, to 28-300C. Bệnh từ các lá già, lá...

28/10/2021 0
BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN THANH LONG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN THANH LONG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN THANH LONG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ 1. Đốm trắng (Neoscytalidium dimidiatum) 1.1.Quy luật phát sinh gây hại: Bệnh chủ yếu xuất hiện và tấn công mạnh vào mùa mưa (tháng 5-11dl). Nhiệt độ thích hợp cho nấm phát...

11/10/2021 0
Sâu Bệnh Hại Bưởi Và Biện Pháp Phòng Trừ

Sâu Bệnh Hại Bưởi Và Biện Pháp Phòng Trừ

SÂU BỆNH HẠI BƯỞI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, đến hết năm 2019, diện tích bưởi cả nước đạt gần 98.000ha, sản lượng hơn 818.000 tấn. Các hộ nông dân...

27/09/2021 0
QUẢN LÝ BỆNH HẠI NHÓM BẦU BÍ

QUẢN LÝ BỆNH HẠI NHÓM BẦU BÍ

QUẢN LÝ BỆNH HẠI NHÓM BẦU BÍ 1. Thối gốc (Rhizoctonia solani) Điều kiện phát sinh, phát triển Rễ bị thối nhũng, cây dễ ngã, lá non vẫn xanh. Nấm chỉ gây hại ở giai đoạn cây con đến khi có 1-2 lá...

12/08/2020 0
SÂU HẠI CHÍNH TRÊN DƯA HẤU

SÂU HẠI CHÍNH TRÊN DƯA HẤU

I/ SÂU HẠI 1/ Rầy lửa, bọ trỉ, bù lạch (Thrips palmi Karny) - Thành trùng và ấu trùng rất nhỏ có màu trắng hơi vàng, sống tập trung trong đọt non hay mặt dưới lá non, chích hút nhựa cây làm...

16/12/2019 0