Tin tức Goldtech

Gold Tech G05 nâng tầm chất lượng rau sạch

Gold Tech G05 nâng tầm chất lượng rau sạch

Từ nhiều năm qua, Văn Đức đã trở thành vùng sản xuất rau an toàn trọng điểm của TP Hà Nội và được Bộ NN- PTNT chọn làm thí điểm về mô hình kiểm soát, quản lý theo chuỗi khép...

30/01/2018 0