Kỹ thuật phân bón

Vai Trò Của Sắt Đối Với Cây Trồng

Vai Trò Của Sắt Đối Với Cây Trồng

Vai Trò Của Sắt Đối Với Cây Trồng 1. Sắt Trong Cây Trồng Rễ cây hấp thu sắt chủ yếu ở hai dạng Fe2+ và Fe3+ + Dạng Fe3+ thường được khử thành Fe2+ trước khi rễ hấp thu. + Dạng Fe2+ được hấp thu và tồn...

05/02/2020 0
Vai Trò Của Vi Lượng Đất Hiếm Đến Cây Trồng

Vai Trò Của Vi Lượng Đất Hiếm Đến Cây Trồng

Vai Trò Của Vi Lượng Đất Hiếm Đến Cây Trồng Đất hiếm gồm các nguyên tố 21, 39 và các nguyên tố nằm ở vị trí 57-71 trong bảng hệ thống tuần hoàn Men-đê-lê-ep, tồn tại một cách rộng rãi trong...

09/01/2020 0
Vai Trò Của Boron Đối Với Cây Trồng

Vai Trò Của Boron Đối Với Cây Trồng

Vai Trò Của Boron Đối Với Cây Trồng 1. Boron Trong Cây Trồng Bo là nguyên tố dinh dưỡng vi lượng cần thiết đối với cây trồng đặc biệt là cây ăn quả. Ở Việt Nam các kết quả nghiên cứu cho...

07/01/2020 0
Vai Trò Của Lưu Huỳnh Đến Cây Trồng

Vai Trò Của Lưu Huỳnh Đến Cây Trồng

Vai Trò Của Lưu Huỳnh Đến Cây Trồng 1. Lưu Huỳnh Trong Cây Trồng Tổng hàm lượng Lưu huỳnh trong các cây trồng khác nhau, khoảng 0,2 đến 0,5% tổng lượng chất khô. Thứ tự sắp xếp các loài cây chứa S...

06/01/2020 0