Họ nói về chúng tôi

Goldtech G05 - Phân bón tốt cho cây rau màu

Goldtech G05 - Phân bón tốt cho cây rau màu

Không chỉ giúp cây trồng sinh trưởng nhanh vượt trội, chất lượng tốt, phân bón nano Goldtech G05 còn là một “chiến binh” trong việc cải tạo, cân bằng hệ đất. Nhiều nông dân ở “vựa” rau, màu Thịnh Long (huyện Hải Hậu,...

08/02/2017 0