Hợp tác

 

Với mong muốn ngày càng tạo ra những thặng dư giá trị cao cho bà con nông dân và nâng cao chất lượng nông sản Việt ra thế giới, Chúng tôi hiểu rằng để truyền bá một sản phẩm chất lượng nông nghiệp cao tới từng hộ nông dân, làm xanh hơn từng nông sản, cải thiện kinh tế, cải thiện chất lượng sống, sức khỏe cho bà con nông dân,cho bản thân, cải thiện môi trường đất Việt là điều vô cùng gian nan vất vả đòi hỏi những người bạn cùng chí hướng đi cùng.

Nếu bạn có cùng nỗi trăn trở với chúng tôi về một nền nông nghiệp sạch, một nền nông nghiệp hữu cơ, một nền nông nghiệp với những nông sản chất lượng  giúp giảm trừ ung thư bệnh tật do ăn uống, đưa nền nông nghiệp Việt trở thành một nền nông nghiệp hàng đầu, giúp đỡ những bà con canh tác với đầy rẫy những độc hại từ thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Hãy cùng chúng tôi chung tay truyền bá sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học Goldtech bởi những tính năng ưu Việt và tính nhân văn cao của nó.

Liên hệ: 024. 8589. 8982

Email: goldtech.co.ltd@gmail.com