BLOG

Vai Trò Của Vi Lượng Đất Hiếm Đến Cây Trồng

09/01/2020

-

Nguyễn Thùy

-

0 Bình luận

Vai Trò Của Vi Lượng Đất Hiếm Đến Cây Trồng

Đất hiếm gồm các nguyên tố 21, 39 và các nguyên tố nằm ở vị trí 57-71 trong bảng hệ thống tuần hoàn Men-đê-lê-ep, tồn tại một cách rộng rãi trong thiên nhiên dưới dạng các Oxyt đất hiếm (R2O2).

Trong cây cối chứa trung bình 0,0003% vi lượng đất hiếm (R2O2), nên khi được bổ sung vào đất cho cây trồng, hoặc cung cấp ở dạng phun lên lá cây ở liều lượng và nồng độ thích hợp sẽ có một số tác dụng như sau:

  • Làm tăng khả năng quang hợp của cây trồng từ 20 - 80%, tăng năng suất một cách đáng kể với chi phí rất thấp:

+ Lúa mì: bón 150-525g/ha làm tăng năng suất 187,5-262,5kg/ha

+ Lúa nước: bón 150-450g/ha làm tăng năng suất 300-600kg/ha.

+ Bắp cải: bón 750-1.500g/ha tăng năng suất 7.500kg/ha.

  • Tăng sự phát triển của rễ, từ đó đó tăng khả năng chịu hạn.
  • Tăng khả năng trao đổi chất và khả năng hấp thu phân bón đa lượng (giảm sự mất mát phân bón đa lượng N,P,K), do vậy làm giảm chi phí phân bón.
  • Tăng sức đề kháng nên giảm hẳn khả năng bị sâu bệnh.
  • Làm tăng h­ương vị hương vị đặc trưng của sản phẩm nông nghiệp.
  • Tăng khả năng đâm chồi, nảy lộc, tăng khả năng tạo quả và đặc biệt là làm tăng hàm lượng đường, làm tăng cả hình thức lẫn chất lượng sản phẩm.

Lưu ý: Khi dùng đất hiếm với lượng lớn thì năng suất tăng không nhiều, thậm chí giảm năng suất (do cây bị ngộ độc) và bắt đầu tăng dư lượng đất hiếm trong cây.

 

TAGS :

TIN MỚI