Kỹ thuật trồng trọt

Quy trình trồng tỏi năng suất cao

Quy trình trồng tỏi năng suất cao

1. Thời vụ trồng tỏi 1.1. Căn cứ xác định thời vụ trồng tỏi 1.1.1. Căn cứ vào đặc điểm của giống tỏi Căn cứ vào thời gian sinh trưởng dài hay ngắn, khả năng sinh trưởng, phát triển nhanh hay chậm;...

19/11/2019 0
HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC CHÈ VỤ ĐÔNG NĂNG SUẤT CAO

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC CHÈ VỤ ĐÔNG NĂNG SUẤT CAO

Kỹ Thuật Chăm Sóc Chè Vụ Đông 1. Khó khăn khi sản xuất chè vụ đông Nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự phát động, hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến...

08/11/2019 0
KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CHÈ AN TOÀN

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CHÈ AN TOÀN

1. Kỹ thuật trồng - Thời vụ: Có hai thời vụ trồng chính là vụ xuân (tháng 2,3) và vụ thu (tháng 8,9,10). Vùng chủ động tưới có thể trồng quanh năm. - Giống chè: Sử dụng các giống chè xanh chất...

23/10/2019 0
DINH DƯỠNG CHO CÂY THANH LONG

DINH DƯỠNG CHO CÂY THANH LONG

Đặc điểm nông học và yêu cầu ngoại cảnh Cây thanh long thuộc họ xương rồng là cây ăn trái thích hợp với khí hậu nhiệt đới chịu hạn tốt, nhiệt độ thích hợp 21-29oC nhiệt độ tối đa khoảng 38-40oC,...

10/10/2019 0
QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CHANH LEO ĐÀI NÔNG 1

QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CHANH LEO ĐÀI NÔNG 1

  I. Thiết kế vườn, trồng mới 1. Lựa chọn vườn trồng Địa điểm vườn nằm trong vùng quy hoạch trồng chanh leo được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chú ý: Không nên trồng chanh leo trên đất mới trồng những loại cây...

16/08/2019 0